Search & Consulting

Der er rift om de dygtige medarbejdere, ledere og specialister

Medarbejdere med de rette kompetencer kan være afgørende for din organisations succes. Det er netop deres indsats, der kan gøre forskellen. Desværre er mange fagområder i dag ramt af mangel på dygtige medarbejdere og specialister.

Vores fokus er aktiv søgning efter de passivt jobsøgende. Det er velkendt, at mange kandidater i det daglige ikke kigger jobopslag og ikke er aktivt søgende. At man ikke er aktivt søgende, er ikke altid et udtryk for ingen interesse!

Mange kandidater udviser en større interesse når der er positivt fokus på dem og deres kompetencer. Vi oplever ikke at disse kandidater er mindre motiverede. Tvært imod kan det lille puf, som searchen giver, mange gange udvikle en større motivation, da kandidaten motiveres mod nye udfordring, frem for væk fra deres nuværende som oftest vil være tilfældet hvis man er aktivt søgende.

Ved Search & Consulting, har kandidaterne ligeså mulighed for anonymt at kontakte ReQT Consulting, for en dialog omkring jobbet og processen i overordnede træk. Dette er et ”frirum” i processen omkring et muligt jobskifte.

For din organisation kan ”Search & Consulting” være en enestående mulighed for, at bringe budskabet bredere ud og komme i kontakt med flere egnede og relevante kandidater.

Lad ReQT blive en del af din proces og igennem aktiv search og aktivering af passive jobsøgere sikre vi, at du får et bredere kandidatfelt i din rekrutteringsproces.

Vi sikre:

  • Dialog omkring jobopslag evt. med forslag til ændringer
  • Vurdering af strategi i forhold til søgning og opslag
  • På vegne af virksomheden sourcer ReQT kandidater til processen
  • Vi tager aktiv kontakt til relevante kandidater via linkedin og øvrige cv banker
  • Kandidater motiveres til jobbet og virksomheden
  • Kandidater opfordres til at søge jobbet

Igennem hele searh processen er vi i tæt dialog med jer. Vi er med som aktiv sparringspartner og vores erfaring er, at en aktiv indsats altid giver større succes.

Vores vision er at bringe din organisation forrest i køen til dygtige og kompetente medarbejdere.

Kontakt os på tlf. +45 2618 4844

Hans Hermann
Senior konsulent & Partner
T: +45 2618 4844
M:  hah@reqt.dk